Termini

Termini i koncepti bitni za razumevanje tehnološkog preduzetništva.

Trakcija

Trakcija za startape predstavlja skup metrika koje pokazuju da proizvod ili usluga kompanije nailazi na povoljan odziv od strane tržišta. Može se posmatrati tok novca (broj mušterija koje plaćaju ili dostizanje profitabilnosti) ili veliki redovnih broj korisnika, idealno oba.

1

1

BAZA