Trakcija

Trakcija za startape predstavlja skup metrika koje pokazuju da proizvod ili usluga kompanije nailazi na povoljan odziv od strane tržišta. Može se posmatrati tok novca (broj mušterija koje plaćaju ili dostizanje profitabilnosti) ili veliki redovnih broj korisnika, idealno oba. Za dobijanje investicije trakcija je jedna od najvažnijih stavki – tako se dokazuje da je ideja i model na kojima je zasnovan startap uspešan i da je rizik od neuspeha kompanije manji.

BAZA