RSG Capital

“Veliki deo naše misije je da kreiramo startap ekosistem (…) u regionu JI Evrope, u kome svaki pojedinac može da gradi svoj globalni biznis. Ovo će postaviti osnove za održivi ekonomski rast i ekonomiju zasnovanu na znanju.”

Jure Mikuž, Direktor, partner

Osnovne informacije

BAZA